Skip to main content

Polityka prywatności

Podstawa prawna
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest Apolonia Rdzanek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą APOLONIA RDZANEK z siedzibą w Krakowie, ul. Poznańska 10 lok. 20, 30-012 Kraków.

Dane kontaktowe administratora
Można się z nami skontaktować:
1. telefonicznie: +48 604 460 166
2. pod adresem e-mail: biuro@apoloniardzanek.pl

Dane osobowe
Przeglądanie naszej strony nie wymaga wprowadzania danych osobowych. Wprowadzenie danych osobowych jest dobrowolne.

Cele przetwarzania danych, podstawa prawna
1. Zawarcie i wykonanie umowy, w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”
2. Marketingowe, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
3. Wysyłanie Newslettera po wyrażeniu zgody, po przejściu przez system zapisów lub zostawieniu swoich danych za pośrednictwem formularza Newsletter.
4. Działania marketingowe, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wliczając analizę zachowań i potrzeb użytkowników oraz analizę rynku.

Okres przechowywania danych
Dane będziemy wykorzystywać przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów.
W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio:
– czas trwania umowy,
– czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują nam przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
– czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
– czas do momentu wycofania zgody.

Przysługujące prawa
1. Mogą Państwo złożyć do naszej firmy wniosek o:
– dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
– sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
– przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
– usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
2. Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
3. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
4. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie w trakcie procesu zapisu na warsztat spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy współpracy będą niemożliwe.

Przekazywanie danych
1. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
– podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze;
– innym administratorom, np. kurierom.
2. Państwa dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), w przypadku organizowania przez naszą firmę warsztatów i innych eventów o charakterze publicznym poza granicami Unii Europejskiej.

Call Now Button